Novinky

Naša skladba


Obvodová stena

Skladba konštrukcie obvodovej steny

 • sadrokartón
 • inštalačná vrstva z CD profilov / prírodná tepelná izolácia
 • osb doska
 • drevený stĺpik/ minerálna vlna 150 mm
 • tepelnoizolačná difúzna doska
 • sklo textilná sieťka ,fasádne lepidlo
 • fasádna difúzna omietka
Naša skladba
Súčiniteľ prechodu tepla obvodovej stenyk = 0,129777 W/m2.K
Hrúbka danej konštrukcied = 0,301 m
Tepelný odpor danej konštrukcieR = 7,537 m2.K.W-1
Normový tepelný odpor konštrukcieRn = 3,00 m2.K.W-1

Strecha pri obytnom podkroví

Skladba konštrukcie strechy

 • betónová krytina
 • laty
 • kontralaty
 • difúzna podstrešná fólia
 • krokva / tepelná izolácia 200 mm
 • závesný podhľad / tepelná izolácia 200 mm
 • parozábrana
 • sadrokartón
Naša skladba
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukciek = 0,096432 W/m2.K
Hrúbka danej konštrukcied = 0,532 m
Tepelný odpor danej konštrukcieR = 10,37 m2.K.W-1
Normový tepelný odpor konštrukcieRn = 5,00 m2.K.W-1
Najnepriaznivejšie podmienky pre kondenzáciu vodných pár v obvodovej stene v celoročne obývanom dome:
Interiérová teplota20,0 ºC
Relatívna vlhkosť vzduchu v interiériFi,i = 60,00 %
Teplota exteriérut,e = -15,0 ºC
Relatívna vlhkosť exteriéruFi,e = 84,00 %
Pri uvedených nepriaznivých podmienkach v našich konštrukciách strechy vodná para nekondenzuje. Ku kondenzátu na povrchu steny by dochádzalo, ak by bola dlhodobo interiérová relatívna vlhkosť vzduchu nad 96,9%.

Strecha pri neobytnej povale

Skladba konštrukcie strechy

 • betónová krytina
 • laty
 • kontralaty
 • difúzna podstrešná fólia
 • krokva 180mm
Naša skladba

Strop pri neobytnom podkroví

Skladba konštrukcie stropu

 • osb doska - pochôdzna povala
 • drevený krížový rošt / tepelná izolácia 400mm
 • parozábrana
 • inštalačná vzduchová medzera
 • sadrokartón
Naša skladba
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukciek = 0,095087 W/m2.K
Hrúbka danej konštrukcied = 0,485 m
Tepelný odpor danej konštrukcieR = 10,51 m2.K.W-1
Normový tepelný odpor konštrukcieRn = 5,00 m2.K.W-1
Najnepriaznivejšie podmienky pre kondenzáciu vodných pár v obvodovej stene v celoročne obývanom dome:
Interiérová teplota20,0 ºC
Relatívna vlhkosť vzduchu v interiériFi,i = 60,00 %
Teplota exteriérut,e = -15,0 ºC
Relatívna vlhkosť exteriéruFi,e = 84,00 %
Pri uvedených nepriaznivých podmienkach v našich konštrukciách strechy vodná para nekondenzuje.

Strop pri obytnom 2 nadzemnom podlaží

Skladba konštrukcie stropu

 • plávajúca podlaha
 • izolácia krokovej nepriezvučnosti
 • osb doska
 • nosný konštrukčný systém / zvuková izolácia
 • parozábrana
 • inštalačná vzduchová medzera
 • sadrokartón
Naša skladba
Hrúbka stropnej konštrukcied = 0,366 m

Priečka

Skladba konštrukcie priečky

 • sadrokartón
 • osb doska
 • stĺpik / prírodná tepelná izolácia 100mm
 • sadrokartón
Naša skladba
Hrúbka konštrukcied = 137 mm

Podlaha na prízemí

Skladba konštrukcie podlahy

 • drevená podlaha
 • izolácia kročajovej nepriezvučnosti
 • cementový poter
 • fólia
 • podlahový polystyrén
 • hydroizolácia
 • základová platňa
Naša skladba
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukciek = 0,218818W/m2.K
Hrúbka danej konštrukcied = 0,352 m
Tepelný odpor danej konštrukcieR = 4,57 m2.K.W-1
Normový tepelný odpor konštrukcieRn = 2,30 m2.K.W-1
----