Novinky

Úvod


Naša firma sa zaoberá hlavne výstavbou energetický úsporných, nízkoenergetických a pasívnych montovaných domov na báze dreva. Taktiež sa venujeme výstavbe fínskych zrubových domov, krovov, prístreškov, altánkov a pokrývačským prácam. Našou výhodou je, že realizujeme celú výstavbu priamo na mieste stavby, čím šetríme režijne náklady na haly a znižujeme konečné náklady na výstavbu danej stavby, čo je veľmi dôležitým faktorom pre investora.
Úvod Úvod Úvod
Domy, ktoré realizujeme majú difúzne otvorenú skladbu konštrukcie obvodovej steny. Na obvodovej stene nepoužívame žiadnu parozábranu a už vôbec nie polystyrén pre kontaktný zatepľovací systém. Nevenujeme sa iba tepelno-izolačným vlastnostiam obvodového plášťa, ale aj difúzií vodných pár v konštrukcií. V našich konštrukciách vodná para nekondenzuje a ak je v niektorých prípadoch zavedený materiál o zvýšenej vlhkosti, tak daná vlhkosť postupne predifunduje (odparí sa) do exteriéru.

Keďže v našich domoch nevzniká žiaden kondenzát v obvodovom plášti, tak nedochádza k znižovaní tepelnoizolačných vlastností danej konštrukcie, životnosť daných stavieb sa zvyšuje. A čo je najpodstatnejšie, v našich konštrukciách nedochádza k tvorbe húb a plesni, čo je veľmi dôležitým faktorom pre zdravé bývanie.
----